Eerste maal

Als u voor de eerste keer langskomt met uw zoon of dochter, is het handig dat u de afspraak inboekt als "nieuwe patiënt", ook als er al een broer of zus in de kinderartsenpraktijk gevolgd wordt. Tijdens een eerste consult wordt immers een geïnformatiseerd medisch dossier opgemaakt, wat administratief meer tijd vraagt. Als u een raadpleging boekt als "nieuwe patiënt" wordt dan ook meer tijd voorzien dan bij een standaard consultatie.  

Meerdere afspraken

Als u met meerdere kinderen op raadpleging wenst te komen, gelieve elk kind apart in te boeken. Op die manier kan de kinderarts elk kind op een degelijke wijze onderzoeken. 

Attesten

Maak ook een afspraak voor het invullen van attesten (kinésitherapie, logopedie, verhoogd kindergeld…). Het kind dient mee te komen op consultatie.

Meebrengen

Gelieve altijd het kindboekje van Kind en Gezin mee te brengen om de vaccinaties te kunnen opvolgen, evenals de evolutie van gewicht, lengte en schedelomtrek.

Ook brengt u steeds de KidsID of ISI-kaart van uw kindje mee, indien u hierover beschikt. Zoniet is een klever van de mutualiteit ook goed. Voor optimale werking van het medisch dossier heb ik namelijk het rijksregisternummer nodig van uw zoon of dochter.

Kostprijs

Ik werk volledig geconventioneerd en volg de gangbare tarieven opgelegd door het RIZIV.

Voor af te rekenen aanvaard ik enkel bancontact of payconiq. Er wordt nooit cash geld geïnd, wegens veiligheidsoverwegingen.

Parking

Aan de praktijk is parking voorzien. U mag de oprit oprijden en parkeren aan de rechterkant van de oprit of op de onverharde berm. Er is een aparte ingang naar de praktijkruimte in de kelder (cfr hoe ons bereiken).

Openbaar vervoer

Aan het begin van de straat, ongeveer 800 m wandelen, is een bushalte, vlak bij de Rijksweg. 

Annulatie

Tot slot is het fijn dat u, als u door omstandigheden uw afspraak niet kunt nakomen, de afspraak annuleert of de kinderarts verwittigt 24 u voor de afspraak ingepland is. Op die manier kan uw afspraak nog doorgegeven worden aan andere mensen, die misschien graag gebruik maken van de vrijgekomen plaats.

Laboratorium onderzoeken

Voor laboratorium onderzoeken werk ik samen met labo Rigo te Genk. Stalen (bloed, urine, stoelgang, keelwissers,...) kunnen bij mij in de praktijk afgenomen worden. Voor bloedafnames bestaat de mogelijkheid om op voorhand lokale verdoving aan te brengen met behulp van Rapydan pleisters. U mag dit steeds vragen.