Raadpleging

Afspraken kunnen enkel online gemaakt worden. Om de consultaties vlot te laten verlopen, is correct invullen van de afspraak belangrijk:

  • Ik behandel baby's en kinderen tot en met de leeftijd van 15 jaar.

  • Dringende raadplegingen zijn bedoeld voor zieke kinderen met koorts, hoesten, braken, diarree, acute buikpijn, algemeen onwel zijn,…
  • Elke ochtend om 6 uur  komen er extra afspraakuren vrij voor dringende raadplegingen.
  • Indien u een afspraak wil voor meerdere kinderen, gelieve dan meerdere afspraken te boeken.
  • Kan een afspraak niet nagekomen worden, dan wordt u vriendelijk verzocht deze te annuleren. Dit kan tot 24 uur op voorhand, enkel via de website.

Er kan GEEN MEDISCH ADVIES via EMAIL verschaft worden.

Buiten de raadplegingsuren kan u terecht bij de huisarts van wacht.

Voor dringende medische problemen kan u terecht bij de spoedgevallendienst van het ZOL Genk, Schiepse Bos 6, 3600 Genk.

Indien u ter plaatse dringende medische hulp nodig heeft, bel 112.

NOODNUMMERS

     Medisch 112

     Politie 101

     Brandweer 112

     Antigifcentrum 070 / 245.245